ul. Ostrobramska 38, 04-193 Warszawa

Bunkrowanie statków LNG

Strona główna » Oferta » Bunkrowanie statków LNG

Wprowadzone przez Unię Europejską w tzw. dyrektywie siarkowej zaostrzone normy emisyjności nakładają na armatorów konieczność zastosowania rozwiązań ekologicznych i zmianę źródeł zasilania statków na ciekły gaz naturalny LNG.

GasCom jest jedną z pionierskich firm na rynku europejskim specjalizujących się w obsłudze portów. Dostarczamy kompletne rozwiązania infrastrukturalne i wszystkie niezbędne urządzenia przeznaczone do bunkrowania (tankowania) statków LNG.

W oparciu o zaplecze oferujemy również mobilne dostawy gazu LNG do tankowania statków.

Bunkrowanie statków LNG – galeria

Potrzebujesz więcej informacji?
Zapraszamy do kontaktu