ul. Ostrobramska 38, 04-193 Warszawa

Oferta

Strona główna » Oferta

$

Zakup i sprzedaż gazu oraz urządzenia dla LNG, CNG, CO i C2H6

$

Tankowanie małych ilości w wiązkach oraz zbiornikach kriogenicznych

$

Planowanie infrastruktury gazowej

$

Wynajem urządzeń

$

Zaopatrzenie awaryjne w gaz ziemny i bio-metan

$

Kondycjonowanie gazu oraz inercja azotem

$

Zastosowanie sprężarek do wypróżniania sieci lub zatłaczania gazu bio-metanowego

$

Udostępnianie mobilnych stacji tankowania CNG i LNG

$

Próby ciśnieniowe zbiorników i sieci gazowych

$

Operatorstwo stacji tankowania CNG i LNG

$

Bunkrowanie statków

$

Badania i rozwój w zakresie nowych technologii i paliw

$

Czynny udział w komisjach normalizacyjnych

Potrzebujesz więcej informacji?
Zapraszamy do kontaktu